Agape

Drahí bratia a sestry,

cez Svätodušné sviatky (20.5.2018) sme do nášho cirkevného zboru uviedli nové presbyterky, ktoré aj skladali presbyterský sľub. Tiež po Službách Božích sme sa spoločne zišli pri občerstvení a menšom pohostení – Agape.

Pozrite si aj fotogalériu z tejto udalosti