Cirkevný zbor

ECAV Lučenec

O nás

Srdečne Vás vítam priatelia na webovej stránke Evanjelického zboru v Lučenci.

 

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

  • Vyznávame Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
  • Vyznávame Ježiša Krista ako osobného Pána a Spasiteľa a uznávame evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
  • Uznávame spisy Starej a Novej zmluvy za živé Božie Slovo, ktoré nás vedie v každodennom živote.
  • Evanjelikmi sa voláme podľa kníh evanjelií, ktoré sa nachádzajú v Biblii.

Náš cirkevný zbor nájdete v NOVOHRADSKOM SENIORÁTE EVANJELICKEJ CIRKVI.

Pokiaľ máte väčší záujem, pozrite si NAŠE ZBOROVÉ AKTIVITY  DOKUMENTY a HISTÓRIU nášho cirkevného zboru.

Prajem Vám v mene nášho cirkevného zboru, príjemný čas pri pozeraní našej webovej stránky.

Mgr. Ľudovít Hroboň , zborový farár