DOKUMENTY

 

ZBOROVÉ DOKUMENTY:
(pre zobraznie klikni na názvy dokumentov)

VIEROUČNÉ DOKUMENTY:

Prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie,
rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

  1. ONLINE BIBLIA
  2. Augsburské vyznanie 
  3. Obrana Augsburského vyznania 
  4. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera 
  5. Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera 
  6. Šmalkaldské články 
  7. Formula svornosti 
  8. Archív zápisníc zo synod ECAV

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: