SLUŽBY BOŽIE

 

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

MIESTO/MAPA
 klikni na obrázok
Informácie

MAPA-klikni na obrázok
HLAVNÉ Služby Božie v evanjelickom kostole v LUČENCI sa konajú každú nedeľu o 10:00.

MAPA-klikni na obrázok
Služby Božie vo FIĽAKOVE Slovenské Služby Božie: 1. nedeľa v mesiaci o 14:30 hod. Maďarské Služby Božie: 3. nedeľa v mesiaci o 14:30 hod. (od apríla do novembra)
 


MAPA-klikni na obrázok

 

Služby Božie v DDaSS LIBERTAS Tuhárske nám. sa konajú každý DRUHÝ piatok o 9:30 hod.

MAPA-klikni na obrázok
Služby Božie v DDaSS AMBRA Rúbanisko III každý druhý štvrtok o 9:00 hod.
Večera Pánova VŽDY PRVÚ NEDEĽU V MESIACI