2% pre občianske združenie – MOJA SPÁSA

Milí bratia a sestry, chceme sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste v roku 2023 dvoma percentami zo svojich daní podporili občianske združenie MOJA SPÁSA a pomohli ste rozvíjať vnútromisijnú činnosť v prostredí nášho cirkevného zboru.
Aj toho roku vás prosíme o podporu. Pre tých z vás, ktorí si podávate daňové priznanie sami, poskytujeme údaje o prijímateľovi dvoch percent:                                                                                                                                                                  IČO: 37890760
Názov: Moja spása                                                                                                                                                                                                  Vy, ktorí ste zamestnaní a ročné zúčtovanie vám robí zamestnávateľ, vyžiadajte si Potvrdenie k dvom percentám u svojej mzdovej účtovníčky. Údaje vyplňte aj do Vyhlásenia a doručte na príslušný Daňový úrad do 30.04.2024.

(Dobrovoľníci, ktorí pomáhali organizácii poskytujúcej verejno-prospešné služby  min. 40 hodín v roku 2023, môžu občianskemu združeniu Moja spása poukázať až 3%.  Od organizácie, v ktorej ste pracovali ako dobrovoľník si vyžiadajte potvrdenie)

Adresa: J. A. Komenského 16, 98401 Lučenec
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK2609000000005065682236 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

ĎAKUJEME