Poďakovanie za úrody zeme

Ďakujete Hospodinovi, lebo je dobrý. Žalm 107,1

Ďakovné Služby Božie s Večerou Pánovou a s krátkym programom detí. Príďte, poďakujme spolu za Božiu starostlivosť, za každodenný chlieb a za nádej, lásku, odpustenie a radosť – dary Jeho milosti; dary ktoré pomáhajú prekonávať krízy a sú zdrojom novej sily.