Oznam o zrušení Služieb Božích

Milé sestry, milí bratia 🙂 po dlhšom zvažovaní a rozhovoroch s kompetentnými ľuďmi, sme sa rozhodli že od 24.12.2020 až do minimálne 10.1.2021 sa Služby Božie v našom Cirkevnom zbore ECAV Lučenec konať nebudú.
K tomuto rozhodnutiu nás viedla zodpovednosť za zdravie nás všetkých. Sme cirkvou slova a Božie slovo k vám bude zaznievať prostredníctvom online prenosov z nášho cirkevného zboru a prenosov zo Slovenskej televízie a rozhlasu. Tiež budete mať možnosť spraviť si pobožnosť doma v kruhu svojich rodín.
Všetky potrebné informácie vám pošleme mailom, budeme ich zdieľať na facebooku alebo na tejto webstránke v kalendári podujatí.
Prosíme vás všetkých o pochopenie a zároveň vám prajeme, aby ste nasledovné dni strávili v zdraví a v Božom pokoji, ktorý prevyšuje všetok ľudský rozum. Je to div, že Boh sa stal človekom a Jeho uzdravujúca láska je a bude s nami po všetky dni. Nechajme sa touto láskou viesť a meniť.
S pozdravom Ľudovít a Mária Hroboňovci (farári v CZ ECAV Lučenec)); Stanislav Karman (dozorca CZ ECAV Lučenec)