Dorasto-a-konfitábor v Klenovci

Koncom prázdnin 19.-22. augusta 2019 sme strávili niekoľko pekných dní v Klenovci. Už tradične sa zišli mladí z cirkevných zborov Lučenec a Tomášovce. Témou tábora bola „Božia výzbroj“. Rozprávali sme o tom ako obstáť a správne sa rozhodovať v rôznych situáciách života. Kráčať za Kristom, poznávať Jeho slovo a riadiť sa ním je spôsob ako byť uchránený od mnohých ťažkostí a problémov.
Zažili sme mnoho pekných chvíľ na kúpalisku, na Muráni, Syslej lúke, pri spoločných hrách či pozeraní filmov. Niečo z atmosféry tábora približujú fotky, ktoré si môžete pozrieť v fotogalérii.